B ẠN….!!!!

Trong cuộc vui chúng ta là bạn

Trong hoạn nạn biết bạn là ai?

Trời quang mây tạnh.Đông bạn Hữu

 Phong ba bão táp. Một mình ta.!

& ƯỚC MƠ....

Trong cuộc sống của mỗi con người,ai cũng có những ước mơ nhưng đôi lúc ước mơ này lại mâu thuẫn với ước mơ kia....